SOCIJALNI DIJALOG - RADNIČKA ILUZIJA ILI
STVARNO MIRENJE RADA I KAPITALA

21. oktobar 2016  • 1301 Opširnije

Da li se može govoriti o socijalnom dijalogu u Srbiji kada je velika razlika u moći između socijalnih partnera – osnovno je pitanje istinskog funkcionisanja tog dijaloga oko kojeg su se složili učesnici skupa pod nazivom “Socijalni dijalog- radnička iluzija ili stvarno mirenje rada i kapitala”.
Da li je socijalni dijalog nestao sa socijalnom državom I koliko će naše približavanje Evropi uticati na stanje dijaloga u zemlji, zapitao se Srećko Mihailović, iz Centra za razvoj sindikalizma.
Ukazavši da radnici snose najveći trošak ekonomske krize, on je postavio tezu da bi prebacivanje tereta na radnike moglo biti proizvod socijalnog dijaloga.
Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, je ukazao da odsustvo poverenja između socijalnih partnera I nepostojanje dostojanstvenog sveta rada remeti viziju socijalnog mira I socijalne pravde.
Tome u prilog svedoči i funkcionisanje Socijalno-ekonomskog saveta, na kojem bi trebalo da se ravnopravno raspravlja o svim zakonima koji se tiču sveta rada. Međutim, od 30 zakona koji su trebali da se nađu na dnevnom redu SES-a, na sednicama tog tela se raspravljalo o svega par zakona. Najznačajniji zakon iz sveta rada, Zakon o radu, donet je po hitnom postupku, bez javne rasprave iI saglasnosti SES-a, naveo je Vuković.
Prema njegovim rečima, ukoliko želimo istinski socijalni dijalog, ta procedura i zakonski rokovi bi morali da budu ispoštovani, kao I da se čuje mišljenje predstavnika sindikata u radnim grupama za donošenje predloga zakona.
“U Srbiji danas radnici kleče, uslovi rada su teški, a sindikatu se nedozvoljava osnivanje organizacija u firmama. Sve je to velika prepreka da uđemo u evropsko društvo”.
“Ipak, smatram da će nas evropske integracije naterati da izađemo iz ‘pelena’ socijalnog dijaloga, čije funkcionisanje sindikat istinski želi”, zaključio je Vuković.
Zoran Stojiljković, potpredsednik UGS Nezavisnost rekao je da bez kulture dijaloga socijalni dijalog ne može da funkcioniše, ocenivši da je osnovni problem što on nije obavezan u Srbiji.
On smatra da država i lokalne samouprave nemaju kapaciteta da podrže osnivanje socijalno-ekonomskih saveta na lokalu.
Volker Šarlovski, zamenik predsednika Nemačkog saveza sindikata (DGB) rekao je da je socijalni dijalog u Evropskoj uniji, koja je prošle godine obeležila 30 godina njegovog postojanja, obavezan i da postoji odbor koji se bavi tom oblašću.
On je ocenio da trajanje krize ugrožava odnose između sveta rada i kapitala.
Zoran Lazić, pomoćnik ministra rada, kazao je da je u poslednje dve godine Ministarstvo rada pokušalo da izgradi poverenje između socijalnih partnera, dok je važnost socijalnog dijaloga nastojalo da prenese i na druga ministarstva u vladi.
„Mi prvo treba da se dogovorimo kakav dijalog hoćemo, pa onda da menjamo zakone“, ocenio je Lazić.

MKS I EKS PODRŽALI ZAHTEV SSSS I UGS

21. oktobar 2016  • 1300 Opširnije

Međunarodna konfederacija sindikata i Evropska konfederacija sindikata zahtevaju od srpskog ministra rada da preduzme mere kako bi se obezbedilo poštovanje kolektivnih ugovora u Srbiji, u skladu sa Konvencijiom MOR 98. i Evropskim socijalnim modelom.
U pismu, koje su Aleksandru Vulinu uputili generalni sekretari MKS-a i EKS-a, Šaran Barou i Luka Vinsentini, upozoreno je da Vlada Srbije ima odgovornost da preduzme mere kako bi ohrabrila i promovisala kolektivno pregovaranje u dobroj veri među socijalnim partnerima.
Dopis je upućen nakon što su članice MKS-a i EKS-a, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS “Nezavisnost”, obavestili te dve međunarodne organizacije da je Unija poslodavaca jednostrano otkazala kolektivni ugovor za polјoprivredu, prehrambenu, duvansku industriju i vodoprivredu.
Taj ugovor je potpisan u januaru 2016. godine, nakon što su sindikati zahtevali od Ministarstva rada da razmotri prošireno dejstvo, u skladu sa nacionalnim normativnim okvirom.
Unija poslodavaca je pokušala da opravda svoje ponašanje, ukazujući na činjenicu da više ne zastupa 50% poslodavaca u ovom sektoru.
U dopisu MKS-a i EKS-a se podseća da je Srbija 24.novembra 2000. godine ratifikovala Konvenciju MOR 98. o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje, a nedavno je otvorila Poglavlјa 23. i 24. o fundamentalnim pravima i pravdi u pregovorima za pristupanje EU.
“Komitet MOR-a za slobodu organizovanja stalno tvrdi da je obostrano poštovanje prema posvećenosti kolektivnom pregovaranju bitan element prava na kolektivno pregovaranje, kako bi odnosi na radu bili uspostavlјeni na stabilnoj i čvrstoj osnovi.
U suprotnom, ne može se razumski očekivati ni stabilnost industrijskih odnosa, niti dovolјna sigurnost zaklјučenih sporazuma. Rezultat ovoga je neuspeh u primeni kolektivnog ugovora, čime se krši pravo na kolektivno pregovaranje, kao i princip pregovaranja u dobroj veri”, navodi se u dopisu EKS-a i MKS-a, upućenom ministru Vulinu.
Pogledaj original dopisa

KOLEKTIVNI UGOVOR IZMEĐU REALNOSTI I VIZIJE

21. oktobar 2016  • 1299 Opširnije

U Beogradu je 19. oktobra održan okrugli sto „Kolektivni ugovor – realnost i vizija“, koji su organizovali Savez samostalnih sindikata Srbije i Samostalni sindikat metalaca, uz podršku Solidar Suisse-SLA.
Na skupu su, pored predstavnika SSSS, učestvovali predstavnici UGS „Nezavisnost“, Ministarstva rada, Unije poslodavaca, kao i eksperti koji se bave ovom problematikom.
Govoreći o efektima (ne)primene zakonskih rešenja, kao i aktuelnoj situaciji u realnom sektoru i tendencijama u sferi granskog kolektivnog pregovaranja, ukazano je na zabrinjavajuću činjenicu da je samo jedan granski kolektivni ugovor u putarskoj privredi dobio prošireno dejstvo. Zaključeni kolektivni ugovor u sektoru poljoprivrede je Unija poslodavaca otkazala, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo sindikata, imajući u vidu da su pregovori dugo trajali i da su se pregovaračke strane u svemu usaglasile.
Sindikati su potpuno svesni situacije u privredi, nastojeći da uz dobru veru i punu argumentaciju pristupe svakoj stavki ugovora, uz puno uvažavanje poslodavačke strane, međutim, čini se da postoji nerazumevanje i neprihvatanje dogovorenog.
Očigledno ja da veliki problem u sadašnjem zakonodavnom rešenju predstavlja prošireno dejstvo, koje je faktički nemoguće dostići, ali proširenim dejstvom se ne sme uslovljavati kolektivni ugovor, niti bi ono trebalo da bude mehanizam za jačanje kolektivnog pregovaranja. Svako veštačko nametanje proširenog dejstva bilo bi kontraproduktivno, prosebno u jednoj diversifikovanoj grani. Stoga bi, po mišljenju jednog broja učesnika, bilo značajno ojačati platformu granskog kolektivnog pregovaranja koja bi se realizovala kroz pregovore u preduzećima.
Ukoliko se pogleda metalski sektor, koji je bio i ogledni primer u ovoj, četvrtoj fazi projekta „Kolektivni ugovor u fokusu dostojanstvenog rada“, od oko 220 preduzeća u kojima imaju članstvo, gotovo sva imaju zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca, a pregovori oko granskog kolektivnog ugovora sa povremenim prekidima traju godinama. Pored toga, što ovo govori o velikoj disperziji uslova rada i poslovanja koja onemogućava izgradnju opšteprimenljivih rešenja, razlog je i što se najveći poslodavci iz metalskog sektora ne nalaze u Uniji poslodavaca.
Član Evropskog parlamenta i nekadašnji predsednik sindikata metalaca Švedske, naglasio je da je pokrivenost kolektivnim ugovorima u Švedskoj 90 odsto. Sa razvijenim socijalnim dijalogom i najmanjim brojem izgubljenih dana zbog štrajka, švedski model je svakako respektabilan u EU i neophodan za uspostavljanje balansa između ekonomskih sloboda i fundamentalnih prava radnika i sindikata.
Učesnici skupa su mišljenja da je neophodno očuvati kolektivno pregovaranje u okviru ZOR-a, kao sistemskog zakona, a zakonsko regulisanje prava i obaveza iz radnog odnosa trebalo bi da bude takvo da i zaposleni i poslodavci imaju jak interes i svest o potrebi i korisnosti da zaključe kolektivni ugovor.
Neprihvatljivo je i fingiranje socijalnog dijaloga, zarad pozitivnog mišljenja u izveštaju o napretku Srbije u procesu pridruženja EU ili dobijanja „zelenog svetla“ za otvaranje nekog poglavlja.
Učesnicima okruglog stola prikazan je i spot, koji promoviše kolektivno pregovaranje, a kolektivi ugovor stavlja u fokus dostojanstrvenog rada.

RADNICI U PRAVOSUĐU U ŠTRAJKU OD 1. NOVEMBRA

21. oktobar 2016  • 1298 Opširnije

Sindikat pravosuđa Srbije doneo je odluku da 1. nobembra stupi u štrajk do ispunjenja zahteva koje im je obećala država.
Jedini zahtev Sidikata pravosuđa bilo je povećanje zarada sudskom, tužilačkom i zatvorskom osoblјu, što su im, kako tvrde, predstavnici države obećali, ali nisu i ispunili.
U Sindikatu ističu da će štrajkovati službenici čije plate se kreću od 25.000 do 30.000 dinara.
“Plate u pravosuđu nisu povećavane punih šest godina, tačnije od poslednjeg štrajka 2010. godine. Godinama smo razgovarali i naš poslodavac je uvek varao, odnosno nikada nije bio iskreno zainteresovan za pobolјšanje materijalnog položaja pravosudnih službenika”, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsednica Sindikata Slađanka Milošević.
Svojim postupcima u vidu zamajavanja, obmanjivanja i neispunjenih obećanja, poslodavac je izazvao bunt i nezadovolјstvo kod pravosudnih službenika, ističu u Sindikatu i poručuju da u dalјoj obmani ne žele da učestvuju, zbog čega je i doneta odluka o štrajku.

DALJE UMANJENJE ZARADA
NAMENSKE INDUSTRIJE JE NEODRŽIVO

19. oktobar 2016  • 1297 Opširnije

Sindikati fabrika namenske industrije, Prva iskra – Barič, Prvi partizan – Užice, Milan Blagojević – Lučani, Krušik – Valјevo, Sloboda – Čačak i Zastava oružje – Kragujevac, zaključili su da se socijalno-ekonomski položaj zaposlenih sve više pogoršava i da je dalje umanjenje zarada radnika namenske neodrživo,
Nezadovolјni odnosom Ministarstva odbrane, sindikati su, sa zajedničkog sastanka, održanog juče u Kragujevcu, pozvali predsednika Vlade Srbije da pomogne u rešavanju tog problema.
Reč je o preduzećima, čiji zaposleni rade u visokorizičnim bezbedonosnim uslovima, zbog čega su im ugroženi životi, a kao dokaz su česte nesreće i povrede na radu u fabrikama namenske industrije.
Po ovom pitanju sindikati su još 27. septembra 2016.godine uputili zahtev za sastanak sa ministrom odbrane koji, međutim, nije pokazao zainteresovanost da reši pitanja od kojih direktno zavisi položaj radnika i čiji rad značajno doprinosi pozitivnom izvoznom bilansu zemlјe i stabilizovanju finansija države.
Sindikati podsećaju da fabrike namenske industrije iz svojih izvora obezbeđuju zarade za 10.000 radnika u toj industriji, da stvaraju novu vrednost, što doprinosi punjenju državne kase, te da iz tih razloga ne postoji nikakav osnov da se radnici namenske industrije dalјe kažnjavaju, dok država ubira velika sredstva po različitim osnovama.
U saopštenju je upozoreno da radnici danas plaćaju cenu povećanog nivoa različitih obolјenja, kao i kancerogenih bolesti, s obzirom na to da su fabrike pretrpele teška razaranja u NATO bombardovanju. Tada su radnici fabrika jedini učestvovali u saniranju katastrofalnih posledica bombardovanja, a preduzeća su opstala zahvalјujući značajnoj ulozi sindikata, koji se već decenijama bore za opstanak fabrika i njenih radnika.
Ukoliko se i vlada ogluši o naše zahteve, sindikati fabrika namenske industrije će doneti odluke o aktivnostima koje treba da doprinesu menjanju teškog socijalnog statusa radnika u namenskoj industriji.

PRODUŽITI FINANSIRANJE POSTOJEĆIH PROJEKATA

18. oktobar 2016  • 1296 Opširnije

Zajednica instituta Srbije, Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije i Pokret „Spasimo nauku” zahtevaju da se nastavi finansiranje postojećih projekata dok se ne sredi stanje u nauci.
Naučnici Srbije nisu juče dobili odgovor na pitanje šta će biti sa novim konkursom za naučnoistraživačke projekte koje je Vlada poništila početkom maja, jer ovo pitanje nije bilo na dnevnom redu prve sednice Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj.
Konstitutivna sednica je održana u Ministarstvu prosvete, a predsednik, akademik Zoran Popović za „Politiku” kaže da je konkurs spomenut pod „razno”, jer su deo koji su poslali Zajednica instituta Srbije (ZIS), Sindikat nauke i Pokret „Spasimo nauku” dobili na sam dan sednice.
“Ovo je bila konstitutivna sednica, upoznavanje članova koji se nisu do sad poznavali, a i morali smo i da uradimo ono što je prioritet, a to su žalbe na izbor u zvanja i na akreditacije u nauci. Formirane su tri radne grupe po oblastima, koje će razmotriti žalbe koje čekaju i po godinu dana, jer ovo telo dugo nije radilo. O konkursu će biti reči na sledećoj sednici, verovatno do kraja meseca”, objašnjava akademik Popović.
Istraživači sa kojima smo razgovarali kažu da shvataju šta su prioriteti u ovom trenutku, jer Savet nije funkcionisao jako dugo, ali i napominju da su dopise poslali 7. oktobra na adresu Saveta, ali i ministra prosvete, premijera i skupštinskog Odbora za obrazovanje i nauku. Takođe su stavovi ZIS, sindikata i „Spasimo nauku” poslali i na imejlove svih članova Saveta.
“Mi predlažemo da se odloži raspisivanje novog konkursa i produži finansiranje postojećih projekata za još dve godine, a da se do tada uradi opšta reforma nauke i uvede kombinovano finansiranje (institucionalno i projektno). Problem je u tome što je ova verzija konkursa, o kojoj Savet treba da raspravlja, još gora od konkursa koji je Vlada poništila, a pri tom smo ovu najnoviju verziju dobili od insajdera, nismo ni konsultovani u njenoj izradi”, kaže za naš list Duško Blagojević, predsednik Zajednice instituta Srbije.
Verzija konkursa o kojoj Savet treba da raspravlja gora je od one koju je Vlada poništila, kaže Duško Blagojević, predsednik Zajednice instituta Srbije.
Zamerke naučnika na najnoviju verziju konkursa su što se njime predviđa „racionalizacija”, odnosno bile bi smanjene plate velikom broju iistraživača, jer bi se oni vrednovali po novom pravilniku i na osnovu nepovoljnih uslova. Njihove projekte bi ocenjivali u većini oblasti strani recenzenti, a njihova ocena bi bila mnogo značajnija od onoga što su naučnici do sada uradili. Osim toga, netransparentne baze istraživača i referenci navode na zaključak da naučna zajednica nikako ne bi znala ko je na osnovu kojih kriterijuma i kako vrednovan.
Blagojević, inače naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, pojašnjava da su do sada u oceni projekta 50 odsto činili strani recezenti, a drugu polovinu kompetentnost tima, a u novoj verziji je taj odnos 70 – 30. To znači da, recimo, stranci mogu da kažu – ovaj projekat je odlična ideja, a da mi onda nemamo ljudstvo ni opremu da ga sprovedemo.
“Za nas sa instituta svaki konkurs je stres, jer nema fiksnog novca, znači ako ne prođu svi projekti, može da se dogodi da institut nema ni struju da plati, a da istraživač na primer dobije otkaz. Od ukupnog fonda za plate po osnovu projekata, država daje i deo za materijalne troškove, a znamo da ima instituta sa ogromnim brojem kvadrata i velikim brojem ljudi i da recimo, pojedini instituti plaćaju porez na zemljište i da na to ide veliki novac. Istovremeno, fakulteti ne plaćaju porez na imovinu i finansiraju se iz dva izvora, dakle zaposleni dobijaju plate i plus novac od projekata”, ističe Blagojević.
Na naš komentar da se u javnosti često može čuti da „Srbija ima previše istraživača koji ništa i ne rade osim što svaki dan piju kafu, a finansirani su za projekat na kojem rade godinama i pri tom ne donose rezultat”, Blagojević odgovara – mi ne štitimo nerad, što je nedavno iznela i dr Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke.
“Zato i tražimo da se javno objavi registra istraživača, i da se prebrojimo, da se izađe sa imenima i prezimenima ljudi i gde su zaposleni. I projekti i istraživači koji nemaju rezultat ne treba da se finansiraju. Ministarstvo prosvete zna ko su ti koji ne rade, hajde da se već jednom izađe sa imenima, da prebrojimo kvadrate, da pogledamo kakva je oprema i koliko je potrebno za troškove. Neophodna je opšta reforma i mi Ministarstvu prosvete nudimo i sve svoje kapacitete”, ističe naš sagovornik.
U Srbiji se za celokupnu nauku okvirno izdvaja oko 100 miliona evra iz republičkog budžeta ili oko 0,35 odsto BDP, a da bi naša država bila konkurentna sa svetom u nauci i tehnologiji, potrebno je da godišnje izdvajanje iz budžeta bude od 250 do 300 miliona evra.
Poređenja radi, navodi se u otvorenom pismu ZIS i Sindikata nauke, Srbija za nauku izdvaja skoro isti iznos koji izdvaja i nemačka kozmetička kuća Bajersdorf, inače vlasnik brenda Nivea, koja godišnje ulaže u istraživanja oko 92 miliona evra.
Iako su zvanične brojke do kojih su naučnici došli analizom budžeta 2009–2016. nešto više, postoji problem trošenja finansijskih sredstava, jer je sistem neefikasan, te tako svake godine bude potrošeno 15–20 miliona evra manje nego što je predviđeno budžetom. Sličan problem postoji sa trošenjem kredita koje je Srbija dobila od Evropske investicione banke i Banke za razvoj saveta Evrope u vrednosti od 305 miliona evra. Sav novac je morao da bude potrošen do kraja 2015. godine, ali je, navodi se u pismu, rad Jedinice za upravljanje projektima (JUP) bio neefikasan tako da je 195 miliona evra ostalo neutrošeno.
Zbog toga danas građani Republike Srbije ne samo što plaćaju penale na kredite, već je i celokupna nauka oštećena za investicije, koje doprinose daljem razvoju i nauke i tehnologije, navodi se u pismu koje je poslato i premijeru Vučiću.
Izvor: Politika

SINDIKAT DA BUDE UKLjUČEN U
PRIVATIZACIJU LUKE „NOVI SAD“

18. oktobar 2016  • 1295 Opširnije

Samostalni sindikat luka i pristaništa Srbije zatražio je od nadležnih organa da bude uklјučen u proces privatizacije luke „Novi Sad“ i, shodno pozitivnim zakonskim propisima, zaštiti prava i interese zaposlenih.
U pismu predsedniku Vlade Srbije i ministrima privrede i rada, izražena je zabrinutost zbog najavlјene privatizacije i promene vlasništva nad lukom ,,Novi Sad”, odnosno postupanja nadležnog ministarstva i to Ministarstva privrede u ovom slučaju.
„Sve aktivnosti nadležnog ministarstva i poslodavca/subjekta privatizacije/, od podnošenja inicijative do danas, odvijaju se bez konsultovanja i obaveštavanja reprezentativnog sindikata luke ,,Novi Sad”. Sindikat je u više navrata tokom ove godine, inicirao razgovore sa poslodavcem i zajedničko razmatranje dostupne dokumentacije, ali bez uspeha.
Nije nam ideja i namera da vršimo opstrukciju ili sprečavamo politiku Vlade Republike Srbije u ovoj oblasti, već nam je namera da se na zakonom predviđen način uklјučimo u aktuelne procese privatizacije luke i shodno pozitivnim zakonskim propisima zaštitimo prava i interese zaposlenih.Zaposleni u luci i jedini reprezentativni sindikat u luci ,,Novi Sad”, pa ni Samostalni sindikat luka i pristaništa Srbije, ne raspolažu zvaničnim informacijama o postupku privatizacije što izaziva različite interpretacije i veliku zabrinutost zaposlenih za njihovu dalјu sudbinu i njihovih radnih mesta. Predlažemo da se u sve dalјe aktivnosti uklјuče predstavnici sindikata, što je po našem mišlјenju jedini pravi put za okončanje procesa privatizacije luke ,,Novi Sad”.
U dobroj volјi ukazujemo da je članom 8. stavom 1. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama /Službeni glasnik RS br.73/2010/ precizirano da je razvoj vodnog saobraćaja, kao i luka i pristaništa, od interesa za Republiku Srbiju i da uživa posebnu zaštitu.
Članom 8. stavom 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, ističe se da se dugoročni razvoj vodnog saobraćaja uređuje Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije koja se donosi na period od 10 godina, a koji se u izuzetnim slučajevima može dopunjavati kada se za to ukaže naročito potreba. Stavom 3. navedenog člana Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, precizirano je da Vlada Republike Srbije donosi Strategiju.
Članom 9. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ističe se da se u skladu sa Strategijom donose kratkoročni, srednjoročni i dugoročni planovi izgradnje i razvoja vodnih puteva, luka i pristaništa, kao i planirani iznos troškova i predlozi načina finansiranja navedenih planova izgradnje i razvoja vodnih puteva i luka otvorenih za javni saobraćaj.
Članom 203. stavom 1. i 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutranjim vodama, navodi se da su luke i pristaništa u Republici Srbije dobra od opšteg interesa, a da je izgradnja i održavanje luka otvorenih za javni saobraćaj od državnog interesa, a da se vrši u skladu sa planovima iz člana 9. Zakona o lukama.
Ističemo da je Ministarstvo privrede Republike Srbije na osnovu člana 18. Zakona o privatizaciji /Službeni glasnik RS br. 83/2014,46/2015 i 112/2015/ objavilo Javni poziv za prikuplјanje pisama o zainteresovanosti subjekta privatizacije luke ,,Novi Sad”, a da pisma o zainteresovanosti, potencijalni investitori treba da dostave i to do 30.03.2016. godine.
Napominjemo da je ovakvo postupanje Ministarstva privrede u suprotnosti sa Odlukom koje je isto Ministarstvo donelo u aprilu 2014. godine kojim je i zvanično stavlјena van snage inicijativa za privatizaciju luke ,,Novi Sad”.
Dakle, Ministarstvo privrede stavlјa van snage svoju Odluku o privatizaciji luke, a posle nepune dve godine, iz nepoznatih razloga menja mišlјenje, postupa suprotno navedenim zakonskim odredbama, iz prostog razloga što je luka dobro od opšteg interesa, strateški značajan državni resurs, te donosi potpuno suprotnu Odluku, odnosno raspisuje Javni poziv zainteresovanim investitorima za kupovinu luke ,,Novi Sad”.
Članom 2. tačkom 5. i 6. Zakona o privatizaciji /Službeni glasnik RS br. 83/2014,46/2015 i 112/2015/ navedeni su i modeli privatizacije, a to su prodaja kapitala, prodaja imovine, strateško partnerstvo i prenos kapitala bez naknade, sa metodima privatizacije i to javno prikuplјanje ponuda sa javnim nadmetanjem i javno prikuplјanje ponuda, koje nadležno Ministarstvo privrede, do danas 17.10.2016. godine i dalјe, u svom postupanju nije preciziralo, dakle nije postupilo shodno članu 21. stavu 6. Zakona o privatizaciji, koji ističe da za subjekte privatizacije koji posluju većinskim kapitalom Republike Srbije, odluku o modelu i metodu donosi Vlada na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede u roku od 30 dana, shodno stavu 5. pomenutog člana zakona.
Sve ovo dovodi u sumnju i opravdano nezadovolјstvo, sam postupak privatizacije luke ,,Novi Sad”, te smatramo da je i strateški interes države Srbije da ima jednu luku u vlasništvu države.
Takođe, ekonomski stručnjaci, kao i svi relevantni podaci ukazuju na dobro i stabilno poslovanje luke ,,Novi Sad”, da preduzeće nije zaduženo, da uspešno posluje, da je u 2014. i 2015. godini pretovareno preko milion tona robe, a 40.% ukupnog izvoza žita i kukuruza iz Srbije ide upravo preko ove luke.
Nesporno je i da je 2014. godine i 2015. godine u luku ,,Novi Sad” uloženo preko 140 miliona dinara sopstvenih sredstava, dakle nijedan dinar nije uzet od države Srbije.
Ukazujemo Vam i da je Luka ,,Novi Sad” u 2016. godini je uplatila u budžet Republike Srbije iznos od 6.14 miliona dinara, što je dividenda koja pripada Republici Srbiji kao većinskom vlasniku ovog preduzeća.
Luka ,,Novi Sad” ima 155 zaposlenih, lučko područje se prostire na više od 30 hektara površine, a luka poseduje i 150.000 m2 skladišnog prostora.
Insistiramo na javnosti rada, odgovornom i savesnom postupanju, posvećenosti opštem interesu, jasnoj politici razvoja ovog preduzeća, i obaveštavanju Samostalnog sindikata luka i pristaništa Srbije i to od strane državnih organa o svim bitnim pitanjima od značaja za zaposlene u luci ,,Novi Sad”.
Samo ovakvo ponašanje svih subjekata je garant zaštite prava zaposlenih u luci ,,Novi Sad”, kao i interesa Republike Srbije i građana Republike Srbije.
Pozivamo Vas, u dobroj nameri, da pre donošenja konačne odluke o privatizaciji luke, posetite luku ,,Novi Sad” te da se u neposrednom kontaktu sa predstavnicima Sindikata, upoznate sa potencijalnima i radom ove jedine državne luke u Srbiji“, navodi se u saopštenju, koji su potpisali predsednik i sekretar Samostalnog sindikata luka i pristaništa Srbije, Albert Klajn i Milan Kuka.

SINDIKAT POZIVA NA PREKID ŠTRAJKA
GLAĐU U ZASTAVI INPRO

18. oktobar 2016  • 1294 Opširnije

Samostalni sindikat Zastava INPRO i Gradski odbor metalaca Kragujevca pozvali su danas zaposlene u Zastavi INPRO da, u cilju zaštite svog zdravlja, prekinu sa dosadašnjim načinom protesta i da, kroz rad, proizvodnju i zajedničku sindikalnu borbu, pruže firmi šansu za opstanak.
U saopštenju je navedeno da bi proces proizvodnje, zbog ugovorenih poslova i preuzetih obaveza, imao ozbiljne posledice za opstanak fabrike, zbog čega je neophodno da se nastavi sa realizacijom ugovorenih poslova do iznalaženja konačnog rešenja za ovu fabriku.
S obzirom na alarmantnu situaciju u fabrici „ZASTAVA INPRO“ (blokada računa, kašnjenje isplata za 132 radnika, uglavnom invalida, štrajk grupe radnika), sindikat zahteva od Skupštine i Nadzornog odbora Zastava INPRO da, u najkraćem mogućem roku, konstatuju ostavku dosadašnjeg direktora i izaberu novog, u cilju nastavka proizvodnje i rešavanja trenutnih problema.
Od ministarstava privrede i rada se traži da se hitno održi zajednički sastanak s predstavnicima poslovnog rukovodstva i sindikatom „ZASTAVA INPRO“, u cilju rešavanja blokade računa preduzeća, usvajanje UPPR-a i načina finansiranja zarade radnika do usvajanja UPPR-a.

UGROŽENI ŽIVOTI RADNIKA ZASTAVA INPRO,
NADLEŽNI HITNO DA REŠE PROBLEM

18. oktobar 2016  • 1293 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije pozvao je nadležne organe da hitno reše problem zaposlenih invalida u kragujevačkom preduzeću "Zastava INPRO", koji već osmi dan štrajkuju glađu.
U pismu, upućenom ministrima privrede i rada, kao i javnosti, SSSS je upozorio na sve lošije zdravstveno stanje štrajkača, i izrazio zabrinutost zbog činjenice da još nema nikakve reakcije vlasti, niti nagoveštaja da bi njihovi zahtevi uskoro mogli biti rešeni.
Iako se radi o invalidima druge i treće kategorije, koji imaju legitimne zahteve, vezane za isplatu zaostalih zarada, naknada za prevoz i jubilarnih nagrada, kao i preispitivanje privatizacije dela imovine njihovog preduzeća, niko ne želi da ih primi i sa njima razgovara.
Apelujemo na nadležne državne organe da se što pre uklјuče u rešavanje zahteva, jer su radnicima ugroženi životi i tragične posledice neće moći biti ispravlјene.

UGROŽENO ZDRAVLJE RADNIKA U ZASTAVI ORUŽJE

13. oktobar 2016  • 1292 Opširnije

Sindikalna organizacija Zastava oružje upozorila je da sve teži i lošiji uslovi rada u toj fabrici imaju za posledicu sve veću odsutnost radnika zbog odlaska na bolovanje.
Zdravlјe radnika u procesima proizvodnje je ugroženo zbog dugogodišnjeg nedostatka investicionih sredstava, iako je tržišna pozicija fabrike trenutno najbolјa u poslednje dve decenije.
I pored toga, nedostatak finansijskih sredstava utiče da zaposleni rade u sve težim uslovima buke, nedovolјne osvetlјenosti, loših mikroklimatskih uslova, hemijske štetnosti koje su van projektovanih parametara, zbog čega Sindikat insistira da se hitno reše dugovanja koje SDPR ima prema fabrici Zastava oružje, kako bi naplaćena sredstva bila uložena u osavremenjavanje procesa proizvodnje i obezbeđivanje bolјih uslova rada.
U saopštenju se navodi da Fabrika Zastava oružje ima velika potraživanja od državnog preduzeća Jugoimport SDPR, preko kojeg je išao izvoz robe na inostrana tržišta, a taj dug je, sa kamatom, trenutno iznosi oko 150 miliona američkih dolara. Ukoliko hitno ne bude bilo naplaćeno to potraživanje, fabrici preti potpuno urušavanje tehnoloških procesa zbog zastarelosti koja se u pojedinim delovima procesa mere zaostalošću od oko 50 godina.
Investicije od više miliona evra, koje su obećane, do danas nisu realizovane, a devastiranje fabrike uoči najave donošenja zakona o privatizaciji OIS, za cilј ima slablјenje centra vojne industrije koji se uvek nalazio u Kragujevcu.
Zbog ranije politike koja je vođena, fabrika je bombardovana sa više desetina projektila, zbog čega je pretrpela teška razaranja, a zbog sadašnje politike države trpi posledice i danas. Nije poznat primer u svetu da fabrika u ovoj oblasti radi isklјučivo na čisto tržišnom principu i to pitanje nije samo ekonomsko, već vojno i bezbedonosno, a nejasno je zbog čega se vodi takva politika.
Tabloidni medije izvrnutim činjenicama daju doprinos satanizovanju fabrike Zastava oružje i svih fabrika Odbrambene industrije Srbije, koje su opstale zahvalјujući jakom sindikalnom pokretu i svojoj vitalnosti, zbog čega ih je i zaobišla golgota privatizacije srpske privrede, navodi se u saopštenju te sindikalne organizacije.

SSSS I UGS TRAŽE HITNO PREISPITIVANJE
REPREZENTATIVNOSTI UNIJE POSLODAVACA

13. oktobar 2016  • 1291 Opširnije

Povodom otkaza Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost polјoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost uputili su pismo Uniji poslodavaca Srbije, u kojem ih obaveštavaju da će zahtevati hitno preispitivanje njihove reprezentativnosti, i tražiti podatke o tome koga oni predstavlјaju, kao I broj zaposlenih u firmama koje su u članstvu Unije:
Sa žalјenjem konstatujemo da nas podnošenje otkaza kolektivnog ugovora za delatnost polјoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede nije naročito iznenadilo, budući da godinama unazad reprezentativni sindikati, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost argumentovano tvrde da je Unija politička, veštačka tvorevina, a nikako stvarna asocijacija poslodavaca, te da nema ni članstvo, ni kadrove koji su neophodni kako bi bio respektabilan socijalni partner.
Nažalost, to ste više puta, od svog postanka dokazali, kao i činjenicu da je vaša uloga, a po nečijem nalogu, uloga trojanskog konja u socijalnom dijalogu, nekoga ko opstruira tripartitni dijalog, pregovore, s kim se ne može postići dogovor, jer vi nemate kapaciteta, niti uticaja da dogovoreno ispoštujete. Kako inače objasniti vaš stvarni kredibilitet, ako se ima u vidu činjenica da je svaki član KU pregovaran i dogovoren od strane vašeg pregovaračkog tima, a zatim izbrisan. Ko su vaši nekompetenti pregovarači i eksperti?
Vaša snaga, merena u procentima, nažalost i štetu ostalih socijalnih partnera, ne prelazi 3%, što znači da je cifra od 30% zaposlenih u firmama kod poslodavaca iz predmetne oblasti, a koju vi navodite u dopisu kao broj zaposlenih u preduzećima, članicama Unije, za vas ipak misaona imenica.
I to je problem na koji godinama unazad ukazujemo, tražeći da se vaša reprezentativnost utvrdi, ali istovremeno predlažući da pomognemo osnivanje i rad zaista reprezentativnog poslodavačkog udruženja.
Na ovo smo ukazivali i prethodnim vladama, koje se, nažalost, time nisu bavile. To pitanje ćemo opet pokrenuti, i, ovoga puta, očekujemo razumevanje i pomoć Vlade Republike Srbije, kako bi se ovaj problem rešio. Jer, na putu kojim smo krenuli, na putu ka punopravnom članstvu u EU, takve farse se ne tolerišu, a socijalni dijalog između kredibilnih partnera je jedan od uslova za punopravno članstvo u evropskoj porodici. A, vaše postojanje, makar samo formalno, predstavlјa ogromnu prepreku u ispunjenju ovog uslova.
Mi smo već obavestili Evropsku konfederaciju sindikata, čiji smo punopravni članovi, o problemima i nepostojanju dijaloga u Srbiji, tako da nas povratna informacija da vi, iako to često ističete, niste na listi članova Evropske biznis asocijacije, nije posebno iznenadila.
Obaveštavamo vas da ćemo zahtevati hitno preispitivanje vaše reprezentativnosti, i tražiti podatke o tome koga vi predstavlјate, broj zaposlenih u firmama koje su u vašem članstvu i to po delatnostima.
Moramo da vas podsetimo da je tradicija sindikalnog organizovanja u Srbiji duga više od jednog veka, te da su naše dve reprezentativne sindikalne centrale, punopravne i uvažene članive Evropske konfederacije sindikata, kao i Međunarodne konfederacije sindikata, aktivne u svim telima i organima ovih sindikalnih asocijacija, a naš kredibilitet i stručnost su prepoznati širom Evrope.
Članove imamo u gotovo svim preduzećima i institucijama u Srbiji, naša ozbilјnost i odgovornost su priznate i nesporne, potpisi naših predstavnika imaju težinu, naši ekspertski timovi su visoko obučeni, a njihovo znanje i odgovornost, kao i poštovanje i realizacija dogovorenog i potpisanog su dokazani.
Ovim putem vas obaveštavam da je za nas ubuduće neprihvatlјivo da za partnera imamo fiktivnu asocijaciju, bez članova, kredibiliteta, pregovaračkih, ali i kapaciteta za realizaciju dogovorenog.

UGS NEZAVISNOST
P r e d s e d n i k
Branislav Čanak

SAVEZ SAMOSTALNIH
SINDIKATA SRBIJE
P r e d s e d n i k
Ljubisav Orbović

SINDIKAT PRAVOSUĐA: TOTALNA OBUSTAVA RADA !

13. oktobar 2016  • 1290 Opširnije

Obaveštenje: "Dana 12.10.2016. godine, u sedištu Sindikata pravosuđa Srbije, održana je sednica Republičkog odbora kojoj je prisustvovala Nela Kuburović, ministarka pravde, sa svojim saradnicima Jelača Slavicom i Carević Dejanom.
Jedina tema sednice bila je materijalni položaj pravosudne administracije i zahtev za povećanje zarada primenom potpisanog sporazuma, jer se u pravosuđu primenjuju tri različite osnovice za obračun zarada, pa je cena sata za svakog zaposlenog različita i promenljiva.
Nela Kuburović, ministarka pravde, najavila je donošenje novog zakona kojim će se na poseban način regulisati status pravosudne administracije, dodajući i to da će pokušati kao član Vlade da utiče na to kolektivno telo kako bi pravosudna administracija ušla u krug onih koji će dobiti povećanje plate, kao i to da će pokušati da zadrži broj zaposlenih u 2017. godini na sadašnjem nivou jer se najavljuje novi krug racionalizacije zaposlenih.
Članovi Republičkog odbora nisu zadovoljni odgovorima ministarke pravde jer članstvo, čiji su predstavnici, očekuje rešenja a ne odlaganje i dalju neizvesnost. Od pokušaja i neizvesnosti se ne živi.
S tim u vezi, Republički odbor Sindikata pravosuđa Srbije doneo je odluku o totalnoj obustavi rada. Štrajk pravosudne administracije počeće 1. novembra 2016. godine. Jedini zahtev Sindikata jeste povećanje zarada. Podsećamo i to da pravosudna administracija nije dobila povećanje zarada već šest godina, odnosno od poslednjeg štrajka.VREME JE".

SAOPŠTENјE SSSS POVODOM DEŠAVANјA U JURI

12. oktobar 2016  • 1289 Opširnije

Samo par dana nakon što je širom sveta, kao i u našoj zemlјi, obeležen Svetski dan dostojanstvenog rada, građane Srbije šokirao je video snimak iz korejske fabrike „Jura“ u Leskovcu, na kome se vidi kako radnici kleče pred rukovodstvom kompanije.
Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da je takvo postupanje nedopustivo, čak i da je u pitanju šala ili promotivni spot, jer dostojanstveni rad podrazumeva dostojanstvo na radu, zaposlene koji dostojanstveno stoje, a ne kleče.
Uprkos kampanji, pod sloganom “Zaustavimo korporativnu pohlepu”, u kojoj učestvuju sve sindikalne organizacija članice Međunarodne konfederacije sindikata, među kojima je i Savez samostalnih sindikata Srbije, i dalјe se u Srbiji podstiče eksploatacija i nejednakost.
Video snimkom, kao i brojnim primerima nehumanog ponašanja prema zaposlenima, ta korejska kompanija je postala simbol nepoštovanja radničkih prava u Srbiji, ali i Ustava i zakona ove zemlјe.
Više je nego očigledna činjenica da je stepen eksploatacije i izrablјivanja u Srbiji ogroman, a da država još uvek ne preduzima mere da se stanje pobolјša.
Savez samostalnih sindikata Srbije je u više navrata ukazivao na robovlasničko ponašanje multinacionalnih kompanija u našoj zemlјi, poput „Jure“, ali i nekih domaćih firmi, koje izrablјuju radnu snagu i, zarad profita, ne preuzimaju nikakvu odgovornost za svoje zaposlene.
U saopštenjima državnim organima, domaćoj javnost, kao i u dopisima evropskoj i svetskoj sindikalnoj organizaciji, upozoravali smo da se prema radnicima u „Juri“ postupa nehumano, bez poštovanja elementarnih, ne samo radnih, već i lјudskih prava.
U toj i mnogim drugim fabrikama se krše radna i sindikalna prava, a radnici, kojima je onemogućeno ustavom zagarantovano pravo na sindikalno organizovanje, žale se na zarade svedene na „minimalac“, neplaćene prekovremene sate, rad bez ugovora o radu, norme koje je teško ispuniti, lako podelјene otkaze...
Uprkos brojnim pokušajima naše i drugih sindikalnih centrala da se u nekoliko fabrika te kompanije organizuje sindikat, to nam nije dozvolјeno. Osnovni problem predstavlјa to što u tim preduzećima ne postoje sindikalne organizacije, koje bi, kroz pregovore sa poslovodstvom firmi, sve teškoće kroz argumentovani dijalog mogle da reše. Jer, tamo gde nema sindikata, pritisak na radnike je mnogo veći i oni su spremniji da rade pod bilo kakvim uslovima.
Danas je radna snaga u Srbiji najjeftinija u odnosu na zemlјe u okruženju, a moć kapitala, koji polazi isklјučivo od svog interesa, čini život u Srbiji sve nestabilnijim i neizvesnijim.
A, sve dok postoji izrablјivanje, kao bitna karakteristika sveta rada, vrebaju mnoge opasnosti po stabilnost države i društva.
Zato, Savez samostalnih sindikata Srbije još jednom poziva sve društvene snage, pre svega vladu, ministarstva i Inspekciju rada, da stanu u odbranu radnika i svih građana Srbije, kako bi zaista pokazali da se zalažu za dostojanstven rad i život od rada.
Savez samostalnih sindikata Srbije

KAKO JE PRIVREMENI ZAKON POSTAO TRAJAN

12. oktobar 2016  • 1288 Opširnije

Udruženje sindikata penzionera Srbije predalo je Skupštini Srbije zvaničan zahtev za poništenje Zakona o privremenom uređivanju isplata penzija koji je, po njihovom mišlјenju, „protivustavno privremeno umanjio penzije na neograničen rok” i kojim je suspendovano usklađivanje penzija dva puta godišnje.
Penzioneri od poslanika Skupštine Srbije očekuju i da donesu zakon kojim bi se omogućila kvalitativna promena upravlјačke strukture Fonda PIO da bi oni koji su uplaćivali i koji i danas uplaćuju u penzijski fond, stekli pravo da imovinom i upravlјaju.
Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović ocenjuje da je, s obzirom na to da se beleži ekonomski oporavak i rast BDP-a, došlo vreme da se penzionerima, koji su podneli najveći teret stabilizacije državne kase, osim zahvalnosti, počnu vraćati oduzete prinadležnosti.
Predsednik Saveza penzionera Srbije Đuro Perić ističe da i oni pripremaju pismo premijeru Srbije s molbom da se ukine privremenost umanjivanja penzija jer smatraju da to već dugo traje. Međutim, ni sam ne očekuje da je jedino realno da se nastavi isplata penzija koje su bile do novembra 2014, ali ne veruje da će penzioneri, njih više od 700.000, ikada dobiti nadoknadu razlike koja im je na ime uštede uzeta.
Po mišlјenju konsultanta za strane investicije Milana Kovačevića, nema šanse da umanjenje penzija retroaktivno bude vraćeno i tome penzioneri ne treba ni da se nadaju.
Ocenjuje da je sam naziv Zakon o privremenom umanjenju penzija pogrešan jer u sadrži „privremenost isplate”, a već u članu 4 jasno propisuje da se isplate penzija izvršene s njim smatraju konačnim.
Valјa podsetiti na to da je Zakon o privremenom umanjenju penzija počeo da se primenjuje od novembra 2014. i po njemu su mesečne penzije od 25.000 do 40.000 smanjene 22 odsto, a one preko 40.000 dinara – četrvrtinu.
Izvor: Dnevnik

RADE SA UBICAMA ZA 25.000 DINARA!

12. oktobar 2016  • 1287 Opširnije

Zaposleni u pravosuđu odlučiće u sredu da li će ići u štrajk, najavlјen još pre formiranja nove vlade, saznaju "Novosti".
Tada će biti održana sednica Republičkog odbora Sindikata pravosuđa, kojoj će prisustvovati i ministarka pravde Nela Kuburović. Ukoliko odluče da stupe u štrajk, pravosuđe će biti paralisano, jer bez njih nema ni saslušanja, ni suđenja.
“Ministarka je pokazala volјu za socijalni dijalog i nadamo se da će do njega i doći”, kaže Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa.
“I mi smo za dogovor, jer, uvek ima vremena za štrajk, ali na kraju ipak morate da sednete i dogovorite se. Pa, ako je to moguće uraditi odmah i izbeći proteste, mi smo ‘za’ ".
Po rečima Miloševićeve, zaposleni u pravosudnoj administraciji imaju mizerne plate, posebno s obzirom na obim posla i odgovornost koju imaju. Na primer, zapisničar u sudu ili tužilaštvu ima 25.650 dinara plus 4.000 mesečnu pomoć.
“Zapisničari su deficitarni, nedostaje ih sigurno trećina, a bez njih ni sud, ni tužilaštvo ne mogu da rade”, kaže ona.
Posebni problemi su nastali kada je uvedena tužilačka istraga i kada je ovaj organ dobio velika ovlašćenja. Zapisničari moraju da dođu u koje god doba noći, kada tužilac pozove zbog saslušanja. Zbog nedostatka prostora i lјudstva, dešavalo se da u Palati pravde saslušavanje bude u daktilo-birou! Prekovremeni rad im se u principu ne plaća.
Poseban problem su zaposleni u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, gde radnici u kantini takođe rade za 25.650 dinara, a klijentela su im najteži osuđenici i pritvorenici, psihički oboleli, narkomani, inficirani hepatitisom ili AIDS-om, višestruke ubice... I nemaju beneficiran staž.
“Znamo da u Srbiji ima radnika koji žive gore nego mi i ne primaju plate, ali znamo i da zaposleni u javnim preduzećima, koja su takođe, kao i mi, budžetski korisnici, i još gubitaši, imaju i osnovice i koeficijente višestruko veće od nas. Nјihov daktilograf je plaćeniji za tri saopštenja dnevno od nas koji po ceo dan kucamo saslušanja i ročišta i ne smemo nijednu reč da propustimo”, kaže predsednica Sindikata pravosuđa.
Ministarstvo pravde planira da na poseban način reguliše radno-pravni status zaposlenih u pravosudnim organima. Cilј je da se novim zakonom uredi položaj sudskog osoblјa, izuzimanjem iz klasifikacije profesija organa državne uprave, i da se podrobno regulišu njihova prava, dužnosti i materijalni status, kao i postupak prijema pripravnika - kaže ministarka Nela Kuburović.
Izvor: Novosti

RADNICI UTVE U ŠTRAJKU, U PETAK PRED VLADU

11. oktobar 2016  • 1286 Opširnije

Radnici pančevačke avio-industrije „Utva” počeli su štrajk zbog neisplaćenih zarada za jul i avgust i neoverenih zdravstvenih knjižica, piše Dnevnik.
Po rečima predsednika Samostalnog sindikata „Utve” Slobodana Kostića, štrajk će biti u krugu fabrike, ali ukoliko rezultat izostane, radnici će u petak ići pred Vladu Srbije.
“’Utva’, koja zapošljava 240 radnika i gde je prosečna plata 33.000 dinara, danas je u teškoj situaciji jer ne samo da kasne plate i knjižice nisu overene, već je i malo ugovorenih poslova u ovoj godini”, kaže Kostić.
“Odluka o štrajku doneta je nakon razgovora s rukovodstvom, kada je posalo jasno da ne postoje realne šanse da u dogovoreno vreme zarade budu isplaćene”, kazao je on.
Inače, “Utva” je u državnom vlasništvu i ima dugogodišnju saradnju s firmom „Jugoimport SDPR”, za koju je očekivala da će je i preuzeti.
Izvor: Dnevnik

RADNICI ZASTAVA INPRO SA INVALIDITETOM
NAJAVILI ŠTRAJK GLAĐU

11. oktobar 2016  • 1285 Opširnije

Grupa radnika sa invaliditetom, zaposlenih u preduzeću Zastava INPRO, najavila je za danas početak danonoćnog štrajka glađu u fabrici zbog neisplaćene zarade za avgust i zabrinutosti za svoj status u firmi.
Kako je saopšteno, početak štrajka glađu podržalo je potpisima 28 radnika.
Radnici sa invaliditetom odlučili su se na štrajk glađu, jer im je u avgustu isplaćen samo deo zarade za avgust iako je država uplatila Zastava INPRO 75 odsto potrebnog novca za njihove plate.
“Direktor nas je obavestio da je te pare raspodelio i na druge radnike. Ja sam primio oko 11.000 dinara za avgust, a trebalo je oko 34.000 dinara”, rekao je Beti radnik Stevan Pušonja.
On je dodao da su radnici zabrinuti za svoja radna mesta i opstanak fabrike posle prodaje dela imovine inostranom partneru.
Direktor Zastava INPRO Branko Velјović je rekao da su u preduzeću ostala 132 radnika, posle nedavne prodaje oko 20 odsto opreme za proizvodnju prikolica francuskom partneru Trigano prikolice i preuzimanja jednog broja zaposlenih.
Velјović je u razgovoru za Betu potvrdio da je radnicima sa invaliditetom isplaćen deo zarade za avgust, ali da se u ovom slučaju radi o drugim razlozima za nezadovolјstvo grupe od oko 30 radnika.
"Reč je o radnim mestima za koje više ne postoji potreba, kao što su garderober ili servirka, kao i o radnicima koji ne mogu više da odgovore radnim zadacima. Oko 30 radnika će biti proglašeno za tehnološki višak, oni su se prepoznali i sada pokušavaju da skrenu pažnju na svoj status", rekao je Velјović.
Kako je dodao, grupi od 30 radnika ponuđen je socijalni program kao i za sve ostale zaposlene, ali oni to ne prihvataju i traže socijalni program za invalide koji podrazumeva isplatu minimalne zarade do sticanja uslova za penziju.
On je najavio da će danas da razgovara sa radnicima, a u sredu će u fabriku doći predstavnik Ministarstva rada da objasni uslove za socijalni program.
Prema njegovim rečima, u Zastava INPRO je preostao pogon za šivenje, metalnu galanteriju, proizvodnju platformi za osobe sa invaliditetom, nogara za stolove i stolice, prikolice.
"Urađen je plan reorganizacije koji ćemo da dostavimo Ministarstvu za rad uz predlog za tehnološki višak od 30 radnika i zahtev da se preduzeće 'podržavi' jer jedino tako vidimo opstanak fabrike koja zapošlјava osobe sa invaliditetom", rekao je Velјović.
Izvor: Blic

JAVNA RASPRAVA O IZMENI ZAKONA O STEČAJU

11. oktobar 2016  • 1284 Opširnije

Ministarstvo privrede je započelo javnu raspravu o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koja će trajati do 30. oktobra, a ministar privede Goran Knežević izjavio je ranije da je cilј tih izmena ubrzavanje procesa stečaja, što će dorineti bolјem funkcionisanju privrede.
„Cilј nam je da se ubrzaju procesi stečaja, ali i da se omogući svim poveriocima, koji su do sada bili izuzetno oštećeni u tom procesu, da što više profitiraju i što više monetiraju svoja potraživanja”, rekao je ministar Knežević Tanjugu.
On je dodao da se u Ministarstvu radi na izmenama i dopunama Zakona o stečaju i da će taj zakon biti na javnoj raspravi u narednih tridesetak dana.
„Želimo svima koji imaju neke primedbe, dopune, predloge i rešenja da omogućimo da u narednih mesec dana učestvuju u javnoj raspravi kako bi dobili kvalitetan zakon”, rekao je Knežević, koji očekuje da posle javne rasprave zakon uđe u skupštinsku proceduru i možda već i do Nove godine bude usvojen.
Izmene i dopune zakona se predlažu u cilјu unapređenja poslovnog okruženja tako da ono bude sigurno za poslovanje, saopštilo je to ministarstvo.
Novim rešenjima prevazilaze se problemi u primeni postojećeg zakona, pobolјšava položaj poverilaca, uz zaštitu interesa i očuvanje položaja preduzeća u stečaju.
Cilј je da stečaj u praksi bude način da preduzeće prevaziđe poteškoće, namiri poverioce i stane na noge, a u slučajevima kada to nije moguće, namiri poverioce i preostalu imovinu proda nekom ko će je staviti u funkciju.
Izmenama i dopunama Zakona o stečaju osigurava se aktivno učešće poverilaca u postupku odlučivanja od značaja zanamirenje njihovih obaveza.
Unapređuje se i postupak prodaje imovine i pobolјšavaju procedure.
Ministarstvo privrede poziva predstavnike državnih organa, sudova, javnih službi, stečajne upravnike, privrede subjekte i njihova udruženja, stručnu javnost, nevladin sektor i druge zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi.
Izvor: Politika

ZA NEDELЈU DANA POGINULO SEDAM RADNIKA

10. oktobar 2016  • 1283 Opširnije

Od 25. septembra do 2. oktobra ove godine, sedam radnika je izgubilo život, zato što se nije dovolјno vodilo računa o onome što zakon propisuje, upozorio je danas ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
"U neprekidnoj borbi da se postignu rokovi, da se stigne uraditi nešto na vreme, lјudi jednostavno zaborave da brinu o onome što je najvažnije, a to je bezbednost i zdravlјe na radu", rekao je Vulin tokom vanrednog nadzora gradilista "Beograd na vodi" sa inspektorima za rad.
On je upozorio poslodavce i radnike da se zakon mora striktno poštovati i striktno sprovoditi i da nijedna odredba u zakonu nije doneta slučajno, da je svaka odredba tu upravo da bi zaštitila najvažnije- zdravlјe i život svakog od učesnika u radnim odnosima.
"Tražim od poslodavaca da sprovode zakon, tražim od radnika da ga se pridržavaju, a Inspekcija rada će nastaviti i sa većim naporom da se zakon striktno poštuje i sprovodi i da bar broj povreda bude manji", rekao je Vulin Tanjugu.
Ministar naglašava da je u toku 2015. zabeleženo 38 smrtnih povreda i teških povreda na radu sa smrtnim ishodom, a za malo više od devet meseci ove godine, broj smrtnih povreda i teških povreda na radu sa smrtnim ishodom je 40.
"Sve ovo svedoči o povećanoj privrednoj aktivnosti, ali to, nažalost, sa sobom nosi i teške posledice, kada je u pitanju bezbednost i zaštita na radu. Ne vodi se računa o osnovnim zakonskim merama, ne štiti se dovolјno radnik, ne vodi se računa da njegovo radno mesto mora da bude sigurno i bezbedno", istakao je ministar.
Vulin je naveo da je Inspekcija rada od 1. januara do 30. septembra izvršila 40.787 inspekcijskih nadzora, od toga 10.100 nadzora iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, ocenivši da je 2015. bila dobra godina za Inspekciju rada i da se može reći da su do tada postignuti i oboreni svi dotadašnji rekordi, ali da je ova godina, što se tiče Inspekcije rada, daleko bolјa.
"Ove godine smo u radu na crno zatekli 13. 180 osoba, prošle godine ih je bilo 10. 401, što je povećanje od 26 odsto, a što je još važnije, poslodavci su na osnovu rešenja naših inspektora zaposlili značajno veći broj osoba nego što je to urađeno prošle godine, tako da smo ove godine, na osnovu rešenja naših inspektora, prijavili, zaposlili, uveli u legalne tokove 10. 975 osoba, a prošle godine ih je bilo 6. 183", rekao je ministar.
On je apelovao na poslodavce i radnike da striktno poštuju zakon i odredbe o bezbednosti i zdravlјu na radu i istakao da je svaka odredba tu upravo da bi zaštitila najvažnije- zdravlјe i život svakog od učesnika u radnim odnosima.
Izvor: Tanjug / RTV

UNAPREDITI SOCIJALNO-EKONOMSKA PRAVA

10. oktobar 2016  • 1282 Opširnije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da je skup koji je organizovan danas u Beogradu bitan, jer će se na njemu pokrenuti kreiranje indikatora i kapaciteta za sledeću godinu kako bi platforma za unapređenje socijalno - ekonomskih prava bila delotvornija.
"Pokazalo se u Srbiji da se najveći broj građana žali na diskriminaciju u postupku zapošlјavanja, pre svega na osnovu pola, fizičkog izgleda, članstva u političkim i sindikalnim partijama. Građani treba da koriste ovaj mehanizam zaštite i obrate se instituciji poverenika radi zaštite", rekla je Janković gostujući na RTS-u.
Prema njenim rečima, institucija uvek reaguje u skladu sa ovlašćenjima kada se građani obrate za pomoć.
Poverenica će se u 9.00 sati u Palati Srbija na Novom Beogradu sastati s predstavnicima nadležnih institucija o socijalnim i ekonomskim pravima.
Izvor: RTV

7.OKTOBAR - SVETSKI DAN DOSTOJANSTVENOG RADA

6. oktobar 2016  • 1281 Opširnije

Suočeni sa posledicama svetske ekonomske krize koja uslovljava masovne gubitke radnih mesta, sve nesigurnije i nebezbednije uslove rada i smanjenje zarada zaposlenih širom sveta, sindikalne organizacije u svetu, i ove godine, pridaju poseban značaj obeležavanju 7. oktobra - Svetskog dana dostojanstvenog rada.
Stvaranje uslova za dostojanstven rad za sve - srž je kampanje pod sloganom “Zaustavimo korporativnu pohlepu”, u kojoj učestvuju sve sindikalne organizacija članice Međunarodne konfederacije sindikata, među kojima i reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji – Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS NEZAVISNOST.
Kampanja ima za cilj skretanje pažnje svetske javnosti na naše zahteve koji se tiču otklanjanja uzroka i zaustavljanja krize, kao i uspostavljanja nove svetske ekonomije po meri čoveka.
Obeležavajući Dan dostojanstvenog rada, sindikati žele da ukažu na model globalnih lanaca snabdevanja koji dominira svetskom ekonomijom, podstiče eksploataciju i nejednakost, slabi demokratiju i borbu za pravdu, a budućnost čini sve neizvesnijom. Vlade ne uspevaju da regulišu ponašanje multinacionalnih kompanija unutar granica svojih zemalja i na globalnom nivou. Stoga, 94% radnika u globalnim lancima snabdevanja predstavlja prikrivenu radnu snagu, koja zarobljena u neformalnom, prekarnom radu, proizvodi robe i usluge. Kompanije ih izrabljuju, iznajmljuju, dogovaraju poslovne aranžmane, ostvaruju basnoslovne profite, a pri tom, ne preuzimaju nikakvu odgovornost za svoje zaposlene.
Jedina snaga koja je u stanju da ustane u odbranu prava radnika i demokratskih odnosa i da se bori za pravdu i bolju budućnost su sindikati. Od 2008. godine, svakog 7. oktobra, koji je ustanovljen kao Svetski dan dostojanstvenog rada, sindikati širom sveta se mobilišu u odbranu osnovnog ljudskog prava – prava na zapošljavanje i dostojanstven rad, koji podrazumeva pristojne i bezbedne uslove rada, ostvarivanje prava iz i po osnovu rada, pravo na dijalog - informisanje i konsultacije, odnosno učešće u kreiranju i realizaciji poslovne politike, što je neophodan uslov za održivi privredni i socijalni napredak i razvoj.

Podržite i vi kampanju “Zaustavimo korporativnu pohlepu” i borbu sindikata za dostojanstven, bezbedan i plaćen rad!

ŠABIĆ: SINDIKALNI PODACI SU POVERLJIVI

5. oktobar 2016  • 1280 Opširnije

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić danas je obavestio ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića da su, u skladu sa zakonom, podaci o sindikalnom članstvu svrstani u grupu "naročito osetljivih".
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti nalaže da se podaci o sindikalnom članstvu mogu obrađivati samo na osnovu slobodno datog pristanka lica o čijim podacima se radi.
Shodno tome, obrada tih podataka bez pristanka bila bi direktno suprotna članu 16 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predstavljala bi kažnjiv prekršaj, upozorio je Šabić.
Poverenik se pismom obratio Šarćeviću posle javnog reagovanja nekoliko sindikata prosvetnih radnika zbog toga što je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naložilo direktorima škola da dostave spisak svih članova sindikata sa odgovarajućim ličnim podacima.
Izvor: Novosti

GUBITK POSLA PREDSTAVLЈA ATAK
NA LЈUDSKO DOSTOJANSTVO

5. oktobar 2016  • 1279 Opširnije

Prošle sedmice u Beogradu je održan okrugli sto " Prava radnika angažovanih preko agencija za zapošlјavanje" u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Beograda i Fondacije "Fridrih Ebert".
Posebnu pažnju prisutnih beogradskih sindikalaca privuklo je izlaganje psihologa Nikole Ristivojevića koji je opisao kako stes fatalno deluje na zdravlјe slabo plaćenih, sindikalno nezaštićenih, na određeno vreme zaposlenih radnika koji se suočavaju sa stalnim strahom od gubitka posla.
Odgovarajući na tvrdnje Ristivojevića predstavnik jedne agencije za zapošlјavanje koja posluje u Srbiji je istakao da u savremenom društvu "niko više nije siguran da neće izgubiti posao i očekuje da će na jednom poslu ostati do kraja radnog veka".
Objašnjenje je da je to zbog globalizacije privrede i da je sasvim normalno i uobičajeno da stvari tako funkcionišu.
Takvo tumačenje nije naišlo na odobravanje prisutnih sindikalaca koji su imali brojne primedbe na to rezonovanje.
Nikola Ristivojević je u replici na brilјantan način objasnio da "stres" dobro plaćenog menadžera nikako ne može da se uporedi sa istinskim stesom slabo plaćenog radnika koji ne samo da se plaši da će otkazom ostati bez sredstava da izdržava porodicu već gubi lјudsko dostojanstvo i samopoštovanje.
Beogradski sindikalci su sa odobravanjem propratili Ristivojevićevo izlaganje. Teorija o "fleksibilnosti" zapošlјavanja koja propagira da radno mesto nikom nije "zagarantovano" predstavlјa neoliberalnu floskulu nastalu pre oko 25 godina, kao nastavak Fukojamine teze o "kraju istorije". Na naše prostore dolazi pre 15 godina a poseban elan i promociju doživlјava upravo sada kada uživa podršku premijera Aleksandra Vučića koji na neoliberalni ekonomski koncept gleda sa razumevanjem i neskrivenim simpatijama.
Međutim, nakon negativnih efekata ekonomske krize koju nisu izazvali "lenji radnici" već gramzivi bankari, enormnog bogaćenja manjine i naglog siromašenja širokih slojeva, visokih profita stranih kompanija kojima država Srbija subvencioniše radna mesta, niskih plata i odredaba Zakona o radu koji je pisan po meri poslodavaca , čak i oni sindikalci koji su u to i verovali više ne kupuju priču o "fleskibilnom zapošlјavanju".
Tačnije rečeno o onom obliku zapošlјavanja koji vlasnicima omogućava enormni profit, menadžerima velike bonuse a sve na račun jeftine radne snage koja "fleksibilno" može biti otpuštena i zamenjena istom takvom iz reda armije nezaposlenih. Neoliberalni teoretičari će biti prinuđeni da promene retoriku u borbi za svoju "stvar" jer čak i uz naklonost centara moći njihove parole postaju sve neubedlјivije.
Da beogradski radnici postaju osvešćeniji potvrđuje i to što se ovih dana Udruženim sindikatima Srbije "Sloga" javila grupa zaposlenih u Mekdonaldsu zainteresovanih za osnivanje sindikalne podružnice.
U mojim dvadesetim neki poznanici su se hvalili zaposlenjem u "Meku" i prilikom da napreduju u hijerarhiji, a današnje generacije smatraju da treba da iskoriste svoje pravo na sindikalno organizovanje.
Činjenica da su naši sugrađani sindikalci spremni da solidarno i konkretno štite prava zaposlenih treba da raduje sve dobronamerne, jer je upravo to trend u svim razvijenim zemlјama čije standarde želimo da dostignemo.
Izvor: Danas

MINISTARSTVO PROSVETE PREBROJAVA SINDIKALCE ?

5. oktobar 2016  • 1278 Opširnije

Sindikat obrazovanja Srbije (SOS), Sindikat radnika u prosveti Srbije (SRPS) i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost” uputili su juče dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u kome protestuju zbog, kako kažu, grubog kršenja Zakona o zaštiti tajnosti podataka i Zakona o radu.
Naime, ministarstvo je pre nekoliko dana poslalo dopis u kome se direktorima škola nalaže da dostave spiskove svih članova sindikata sa matičnim brojevima.
Predsednik Foruma beogradskih gimnazija Miodrag Sokić kaže da je obrazloženje ministarstva da su podaci potrebni radi unosa u informacioni sistem.
“Time su grubo prekršena prava radnika koji su sindikalno organizovani, kao i prava pojedinaca iz domena zaštite tajnosti podataka. Jasno je da pomenuti podaci postoje u školama, ali je takođe jasno u kojim slučajevima i na koji način se oni mogu koristiti”, navodi se u dopisu koji su potpisali Slobodan Brajković (SRPS), mr Valentina Ilić (SOS) i prof. dr Tomislav Živanović („Nezavisnost”).
Izvor: Politika

RADNIKE MUČE NEISPLAĆENE ZARADE,
POSLODOVCE BIROKRATIJA

3. oktobar 2016  • 1277 Opširnije

Pokrajinski socijalno-ekonomski savet izbarao je šest novih članove iz redova Pokrajinske vlade, koji će u novom sastavu raditi do 2020, ali problemi i poslodavaca i radnika uglavnom su stari.
I novopostavlјenji članovi koje predvodi potpredsednik i sekretar za privredu Ivan Đoković, ali i članovi SES-a iz redova sindikata i poslodavaca, nadaju se konstruktivnijoj saradnji koja će u krajnjem doprineti sa jedne strane bolјem poslovnom ambijentu, a sa druge bolјem položaju radnika u Vojvodini.
Pokrajinski sekretar za privredu Ivan Đoković je optimista kada je reč o socijalnom dijalu, jer kako kaže, već u startu imaju bolјu polaznu osnovu.
"Već sama pretpostavka da imamo saradnju sa republičkom vladom, što nije bio slučaj u prethodnom period, dokaz je da ćemo moći na jedan konstruktivniji način pristupimo problemu socijalnog pregovaranja iz reda pokrajine, jer imamo u tome veću podršku republičkog nivoa.", objašnjava Đoković.
Kada je reč o problemima radnika, pre svega sa nepovezanim radnim stažom ili neisplaćenim zaradama, Đoković podseća da iako nemaju zakonska ovlašćenja, mogu vršti neku vrstu političkog pritiska kako bi se u rešavanje uklјučili svi nadležni, ali i kroz lične kontakte ubrzao dijalog.
Pokrajinski sekretar najavlјuje i dalјi rad na merama koje će dovesti do osnaživanja preduzetništva, samozapošlјavanja, razvoja porodičnog biznisa i njihovog umrežavanja sa većim korporacijama.
Dijalogu koji će voditi do rešenja nadaju se i u sindikatima.
Predsednik Saveza samostalnog sindikata Vojvodine Goran Milić kaže da njihovi zahtevi nisu nerealni i da traže da u Srbiji bude normalno ono što je normalno u svakoj drugoj državi.
"Znate kako mi nemamo tu mnogo šta da predlažemo, sem da se poštuju zakoni. To je prva stvar koju mi očekujemo od svake vlade do sada, pa i ove. Prosto je nemoguće da se nekim stvarima gleda kroz prste – da se lјudima ne uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, penziono osiguranje, da im se ne isplaćuje zarada koju su oni korektno zaradili radići za taj mesec kod korektnog poslodavca", objašnajva Milić.
Bolјi poslovni ambijent očekuju i poslodavci, pa je na sednici Pokrajinskog SES-a, Unija poslodavaca Vojvodine predstavila svoje predloge.
"Šta mi tražimo? Tražimo smanjivanje nameta, smanjivanje birokratije, sve to ćemo mi tražiti da se radi kroz socijalni dijalog. Danas ćemo predstaviti naš predlog, predlog Unije poslodavaca Vojvodine za unapređenje privrednog ambijenta koji sadrži u sebi sve smanjenje kamatnih stopa, smanjenje nameta, fiskalnih, parafiskalnih davanja, ali ono što hoćemo da kažemo mi tražimo da se to radi kroz socijalni dijalog. Mi poslodavci daćemo predlog. Naravno, da naš predlog neće u svakom delu odgovarati našim zaposlenima. Zato su tu sindikati kao drugi socijalni parnter i vlada kao treći socijalni partner koji će dati svoje predloge, tako da sa našim predlogom idemo zajedno", izjavio je za RTV predsednik Unije poslodavaca Vojvodine Stanko Krstin.
Iako goruće probleme radnika poput neisplaćenih zarada, nepovezanog radnog staža, nepoštovanja različitih prava, ali i probleme koji tište poslodavce, u prvom redu visoke fiskalne i parafiskalne namete, ne mogu rešavati zakonima, onima koji odlučuju, kažu u Porajinskom SES-u predlagaće rešenja.
U tom smislu, kako najavlјuju radiće sva tri partnera: pokrajina kako bi obezbedila veće podsticaje, poslodavci smanjenje nameta, a sindikati veće zarade i prava radnika.
Izvor: RTV

PRELIĆ: UGOVOR U HESTEELU UPRKOS PRITISCIMA

3. oktobar 2016  • 1276 Opširnije

U kineskom „Hestilu“ (Hesteel Serbia) u Smederevu potpisan je kolektvni ugovor, saopštio je predsednik Samostalnog sindikata u toj železari Siniša Prelić.
U četvrtak, 29. septembra, potpisan je Kolektivni ugovor sa predstavnikom kompanije Hesteel Serbia, posle konstruktivnih i efikasnih pregovora koje su, nažalost, pratili veliki pritisci iznutra i spolja, od onih koji su imali želju da „izbrišu“ sindikat u Hesteel Sebia, ne birajući sredstva, navedeno je u saopštenju.
Kolektivni ugovor potpisan je pre isteka zakonskog roka za pregovore, zahvaljujući podršci većine naših članova, velikom iskustvu pregovaračkog tima sindikata, dobroj volji, razumevanju i kompromisima oba pregovarčka tima – poslodavca i sindikata.
Ovaj značajan akt zajedno sa investicijama poslodavca u nove tehnologije i opremu, treba da nas povede u bolju i svetliju budućnost, navedeno je u saopštenju Samostalnog sindikata.

DA LI AGENCIJE LJUDE TRETIRAJU KAO ROBU?

3. oktobar 2016  • 1275 Opširnije

Iako oblast angažovanja radne snage preko agencija za zapošljavanje još uvek nije dovoljno regulisana u Srbiji, postoji određeni broj aktivnih agencija za zapošljavanja.
U aktuelnoj debati o reformama tržišta rada prisutna su različita mišljenja i viđenja načina na koji treba regulisati rad agencija za zapošljavanje. Iako jedan deo stručne javnosti afirmativno govori o takvom vidu zapošljavanja sindikati izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog brojnih nepoznanica i nejasnoća koji ona sa sobom nosi, zaključak je sa rasprave o pravu radnika angažovanih preko agencija za zapošljavanja, koju su organizovali Savez samostalnih sindikata Beograda i Fondacija Fridirh Ebert u Beogradu.
Dragan Todorović, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda, tokom svoje diskusije zapitao se da li je uopšte nužno postojanje agencija za zapošljavanje kada već postoji Nacionalna služba za zapošljavanje i da li se egzistiranjem takvih agencija obesmišljava njen rad.
Iako zvanični podaci pokazuju da u Srbiji ima 60.000 zaposlenih preko agencija, Todorović je naglasio da je prema saznanjima sindikalaca ta cifra znatno veća i da svoju egzistenciju na taj način obezbeđuje oko 100.000 građana.
“Postavlja se pitanje kakva se poruka šalje mladima u Srbiji, promovisanjem tzv. fleksibilnih načina zapošljavanja. Drugim rečima, da li se sprovođenjem takvog projekta faktički stvara robovlasničko društvo, gde se ljudi tretiraju kao roba čiji se rad može iznajmiti”, istakao je Todorović.
Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, naglasio je da u Srbiji trenutno postoje agencije za zapošljavanje koje poštuju prava svojih zaposlenika ali i da, nažalost, postoje i one koje iskorišćavaju radnike, odnosno uskraćuju im zarade kako bi smanjili cenu svojih usluga i na taj način predstavljaju i nelojalnu konkurenciju.
“Baš zbog toga je nužno donošenje zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje kojim će se precizno definisati njihove obaveze i prava i sprečiti sve vrste zloupotreba. U tom cilju formirana je i radna grupa, koju sačinjavaju predstavnici države, sindikata i agencija za zapošljavanje koja priprema predlog teksta zakona. Kada taj posao bude završen, ići će se na javnu raspravu, a nakon toga predlog zakona bi mogao da se nađe u skupštinskoj proceduri do aprila sledeće godine”, rekao je Lazić.
Nikola Milosavljević, predstavnik agencije Adeko outsourcing je rekao da agencija u kojoj on radi insistira na striktnoj zaštiti zaposlenih koji se upućuju na privremeni rad kod poslodavca kome je potrebna zamena odsutne radne snage.
“To znači da agencija za zapošljavanje poslodvcu mora da ponudi fleksibilnu uslugu zapošljavanja, odnosno zamene. Ta fleksibilnost ne znači da se poslodavcu omogućava da lako otpusti ili iskorišćava radnika na zameni, već da dobije adekvatnu i stručnu radnu snagu na brz i efikasan način. Takođe, naša firma insistira na tome da radnika na zameni kojeg agencija upućuje poslodavcu za svoj posao dobija istu novčanu nadoknadu kao odsutni radnik koga privremeno menja kod tog poslodavca”, naglasio je Milosavljević.
On je dodao da postoje brojni razlozi za postojanje agencija za zapošljavanje kao vid podrške kompanijama kojima je potrebna zamena ili dodatna radna snaga.
U tom smislu, kao primer Milosavljević je naveo sezonske radove, kao i angažovanje radne snage po potrebi na onim radnim mestima koja zbog prirode posla ne postoje u sistematizaciji zapošljavanja kod tog poslodavca.
“Da bi sistem angažovanja radnika preko agencija funkcionisao na zadovoljavajući način potrebno je primenjivati uspešnu praksu koja postoji u razvijenim zemljama Evrope. Baš zbog toga izuzetno bitno je da se obezbedi odgovorajuća i kvalitetna zakonska regulativa na tom polju, koja će zaštiti radnike angažovane na taj način. Upravo to je i osnovni zadatak koji treba da ispuni radna grupa angažovana na pisanju predloga zakona”, zaključio je Milosavljević.
Izvor: DANAS

POTPISAN KU U SMEDEREVSKOM HESTILU

30. septembar 2016  • 1274 Opširnije

Predstavnici tri reprezentativna sindikata u smederevskoj Železari, Samostalnog, ASNS i Nezavisnog sindikata metalaca, potpisali su kolektivni ugovor, koji reguliše prava i obaveze oko pet hiljada zaposlenih i poslodavca, kineske kompanije „HeStil“.
Pored sindikalnih predstavnika potpis na ugovor je stavio i generalni direktor „HeStil Srbija“ Sihai Song.
- Potpisani kolektivni ugovor u je rezultat teških, ali fer pregovora koje su sindikati vodili sa predstavnicima ’HeStil Srbija’ više od četrdeset dana. Ovo je prvi put da smo pregovarali sa kineskim menadžmentom, ali krajnji rezultat i sadržina ugovora odražavaju fer odnos i uvažavanje koje smo imali u toku pregovora. Radnici železare mogu biti bezbrižni i naredne tri godine, kolika je njegova važnost - kaže Mileta Gujaničić, predsednik Nezavisnog sindikata metalaca „HeStil Srbija“.
Ni sindikalci ni predstavnici poslodavca nisu izneli detalje ugovora, ali kažu da su najavljena investiciona ulaganja koja bi trebalo da garantuju punu uposlenost, sigurnost posla i kvalitetne, održive zarade zaposlenih u Železari.
Za događanja u Železari zainteresovani su i evropski sindikati (IndustriAll Evropa), koji su indirektno pratili tok pregovaranja.
Potpisani dokument je, kažu u smederevskoj fabrici, izuzetno važan za buduću poziciju Železare na tržištu EU, jer Evropa traži da u kineskim kompanijama na tlu Starog kontinenta deluju slobodni i demokratski sindikati, i da prava radnika budu ozvaničena ovakvim kolektivnim ugovori. Izvor: BLIC