Uvodna strana

 






 

 

MEĐUNARODNA SARADNJA

 

 

Socijalna Evropa

Evropska unija  počiva na principu socijalnih prava koja prate ekonomski rast i održivi razvoj. Mnogi principi socijalne Evrope poklapaju se sa principima koje zagovara evropski sindikalni pokret: solidarnost, ravnopravnost, socijalna pravda, intenacionalizam, kao i stav da ekonomsko bogatstvo treba da se koristi na dobrobit svih članova zajednice, bez diskriminacije ili isključivanja grupa i pojedinaca.

 

Sindikati smatraju da je visoki socijalni standard bitan stimulans za inovacije, produktivnost i održivi razvoj. Socijalna Evropa ima 5 glavnih karakteristika:

 

Ø       Fundamentalna socijalna prava koja obuhvataju slobodu udruživanja i pravo na štrajk;

Ø       Socijalnu zaštitu i mere za redistribuciju bogatstva;

Ø       Socijalni dijalog i konsultacije s radnicima;

Ø       Regulativu u oblasti zapošljavanja i socijalnih pitanja;

Ø      Odgovornost države za punu zaposlenost, usluge od opšteg interesa, ekonomsku i socijalnu koheziju.


Reakcija EKS na govor predsednika Evropske centralne bankeŽan-Klod Trišea

PROTIV PODRŠKE NEFER KONKURENCIJI

Evropska centralna banka (ECB) nastavlja da koristi argument da će skok cena nafte biti okidač za spiralu plate-cene. EKS smatra da je ovo stanovište pogrešno iz dva razloga.

·          Prvo, sa satnicom koja raste za samo 2,6% i sve manjim udelom plata u ukupnom dohotku, veći rast plata ne predstavlja inflacionu opasnost, tvrdi EKS u svom saopštenju za štampu od 9. januara 2008.

·          Sa precenjenim eurom i sa finansijskim sistemom još u pometnji, zoni eura potreban je robustan rast plata da bi se nastavili privredni rast i otvaranje novih radnih mesta.

 

EKS posebno zabrinjava činjenica da ECB podržava nefer konkurenciju time što minimalne plate smatra nepotrebnim čak i u situaciji kada plate padaju na 3 ili 4 eura na sat. EKS smatra da Evropska centralna banka deluje daleko iznad mandata koji je definisan Evropskim ugovorom.

 

Stav EKS-a iznosi zamenik generalnog sekretara Rajner Hofman koji kaže da ECB napada kolektivno pregovaranje i fer plate da bi sakrila činjenicu da je Bord banke nesposoban da putem smanjenja kamata sprovodi politiku koja bi bila odgovor na aprecijaciju kursa eura i finansijsku krizu.


 

Generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata u LJubljani

ZAHTEVI NOVOM PREDSEDNIŠTVU EU 

Objavljeno je da će se Džon Monks, generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata, sresti 10. januara 2008. u Ljubljani sa slovenačkim premijerom Janzom Janšom. Tom prilikom predaće mu memorandum koji sadrži glavne zahteve evropskog sindikalnog pokreta upućene novom Predsedništvu EU sa Slovenijom na čelu.

 

Monks će istaći da je značajno da evropsko jedinstveno tržište poštuje radnička i sindikalna prava koja je najnovija presuda Evropskog suda pravde ozbiljno dovela u pitanje presudom u slučaju Laval. Posledice su ozbiljne posebno po fundamentalno radničko pravo na pregovaranje i slobodno kretanje radne snage.

 

Monks će reći Janši da je ova situacija neprihvatljiva za sindikate u EU. Migranti su dobrodošli, ali moraju imati isti tretman kao i radnici zemlje prijema, a ne kao drugorazredna radna snaga koja se može eksploatisati i koristiti za socijalni damping tj. za obaranje realnih plata domaćih radnika.

 

Monks će tražiti od Janše i slovenačkog predsedavanja da podrži akciju koja će obezbediti stvarnu ravnotežu između jedisntvenog tržišta i radničkih i sindikalnih prava i neće dozvoliti da se ugroze dostignuća evropskih sindikata.

 

 

 








Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije
Verzija na Srpskom English version >ai—