Uvodna strana

 


 

  :::   SEKCIJA ŽENA   :::   VESTI:::  

 

Informacija sa seminara Sekcije žena SSSS

 

UTICAJ NA DEMOKRATSKU TRANSFORMACIJU

 

 

U Beogradu je 20. i 21. novembra 2007. godine u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i Međunarodne organizacije rada održan seminar za Sekciju žena SSSS, na kojem su učesnice govorile o osnaživanju žena u sindikatu i strateško planiranje''.

Seminar, kojem je prisustvovalo 18 predstavnica Sekcije žena, na početku rada pozdravila je sekretar Veća SSS Srbije Slavica Savić.

O rodnoj politici PERK i MKS, Ženskoj mreži, zastupljenosti žena u sindikatima i potrebi osnaživanja, kao i celokupan trening program vodile su regionalna koordinatorka ženske mreže MKS za CIE i NNZ Jasna Petrović i Agnješka Ginararu, ekspertkinja MOR i MKS.

Programom rada seminara bilo je predviđeno da se pored plenarne sednice, komplatena rasparava na aktuelne teme održi u formi radionica koje su se bavile: timskim radom, preduzimanjem akcija i komunikacijom.

Seminarom se želelo postići povećanje samopouzdanja svešću i samorazumevanjem; jačanje položaja žena u sindikalnim organizacijama pruženjem relevantnih veština i znanja; jači uticaj na demokratsku transformaciju sindikata, kao da i kroz trening program pripreme žene – sindikalne edukatorke organizuju i vode seminare o jačanju žena.

Ženska mreža je osnovana 1997. godine poljskom gradu Gdanjsk, kada se okupilo 12 sindikalnih centrala iz devet zemalja centralne i istočne Evrope. Danas, deset godina kasnije, ova mreža obuhvata šest podregiona i obezbeđuje radni okvir za 50 sindikalnih centrala iz 28 zemalja. Od 2000. godine u okviru Mreže organizovana je Ženska škola, koja pruža mogućnost ženama da raspravljaju o prioriteteima i aktivnostima, te da planiraju akcije za narednu godinu. Od 2005. godine i Evropska konfederacija sindikata (EKS) učestvuje u toj školi.

Prema istraživanjima 16 nacionalnih timova iz istog broja zemalja u MKSS iz 2000. godine unutar ženske mreže MKSS za srednju i istočnu Evropu žene tog dela našeg kontinenta su diskriminisane na tržištu rada i u socijalnim strukturama, ali, isto tako, i u sindikatima. Iako se opaža ''feminizacija'' tržišta rada, žene dostižu jedva 43,6 odsto ukupnog broja populacije koja ima stalno zaposlenje. Stopa nezaposlenosti je mnogo viša kod žena i iznosi 53,6 odsto. Žene su jedva ili nedovoljno zastupljene u telima gde se odlučuje, ali i na položajima u sindikatu. Udeo žena u broju sindikalnog članstva u Regiji dostiže 45 odsto. Prosek žena među delegatima koji idu na kongres sindikata je 27,8 odsto, u telima gde se donose odluke postoji manje od 24 odsto i tek 15,5 odsto u najvišim organima gde se donose odluke.

U 2007. godini su 48 sindikata iz srednje i istočne Evrope i zemalja bivšeg SSSR (od 50 obuhvaćenih Ženskom mrežom) bili uključeni u ispitivanje. Samo pet ima žene za predsednice, što čini samo 10 odsto žena, iako žene čine više od 50 odsto članstva.

Uprvo stoga, Osnivački kongres (Beč, 1. novembra,2006.) je zahtevao od Međunarodne sindikalne konfederacije da osigura potpunu i transferzalnu integrisanost rodne perspektive u sve svoje politike, aktivnosti i programe na svim nivoima. Kako bi ostvario takvu politiku, Panevropsko regionalno veće (PERK) će se zalagati za rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju u svim Evropskim i međunarodnim institucijama i u svim područjima sindiaklnih aktivnosti.

Veliki značaj dat je strateškom planiranju, odnosno procesu razvijanja strategija u cilju postizanja definisanih ciljeva. Bitno je znati kada treba otpočeti sa strateškim planiranjem i koji su njegovi modeli. Ženske grupe svoje strateško planiranje trebalo da izrađuju bar jednom godišnje, ali i uz dva do tri godišnje valorizacije, te i dodatno prilagođavanje planova.

Učesnice seminara su aktivno uzele učešće u diskusijama, koje su bile zadate na aktuelne teme položaja žena u društvenim uslovima i posebno sindikalnom organizovanju. Tokom seminara simulirana je situacija pregovaranja predsednika sindikata i direktora, pravljenje ''meta'' plana, lobiranja i pokretanja kampanja.

Nakon dva dana intezivnog rada sve učesnice dobile su sertifikat MOR, a seminar je ocenjen najvišim ocenama. Naglašena je potreba daljeg rada i obrazovanja pripadnica Sekcije žena SSSS kako bi se lakše borile protiv svakog oblika diskriminacije, nasilja ili uznemiravanja žena, te protiv svih prepreka njihovom napretku u sindikalnom pokretu.

 

 

 
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije
Verzija na Srpskom

>