SSSS UPUTIO SUGESTIJE NA
ZAKON O REŠAVANJU SPOROVA

12.septembar 2013.•11Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije pozdravio je inicijativu zakonodavca za donošenje zakona o posredovanju u rešavanju sporova, jer se zalaže za mirno rešavanje svih sporova, naročito kada su u pitanju radni sporovi.
Sindikat je, međutim, u pismo Ministarstvu pravde i državne uprave, uputio i sigustije na Radnu verziju tog zakona.
Sindikat ukazuje i na postojanje posebnog Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004 i 104/2009), koji se primenjuje u oblasti radnih sporova, odnosno reguliše se način mirnog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova.
U vezi donošenja ovog zakona postavlja se pitanje odnosa ove Radne verzije Zakona i Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Naime, navedena radna verzija Zakona ne propisuje mogućnost primene ovog posebnog zakona, što proističe iz člana 2 ove Radne verzije. Naime, propisuje se mogućnost primene drugog postupka, pa i u radnim sporovima, samo ako je to njegova isključiva nadležnost.
Takođe, i član 28 Radne verzije, propisuje mogućnost da se odustane od postupka posredovanja samo ako je ugovorom ugovorena primena drugog postupka, a u slučaju rešavanja radnih sporova prema posebnom zakonu primena postupka nije ugovorena, već je kao mogućnost propisana zakonom.
Iz svega navedenog proističe da je odnos u primeni Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i ove Radne verzije nejasan, pa bi se moralo primeniti pravila tumačenja u smislu da primena posebnog zakona isključuje opšti, ali i u tom slučaju ostaju otvorena mnoga pitanja: primena pravila litispidencije i sl.

USKLAĐIVANjE PENZIJA U OKTOBRU 2013.
I APRILU I OKTOBRU 2014. GODINE

10.jul 2013.•10Opširnije

1. Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da će predloženim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje se odnose na promenu načina usklađivanja (indeksacije) penzija, doći do daljeg urušavanja i onako teškog materijalnog položaja najvećeg broja penzionera.
2. Članom 80a Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, između ostalog, predloženo je da se u oktobru 2013. godine penzija usklađuje tako što će se povećati za 0,5%. Međutim, predloženi procenat usklađivanja penzija znatno je niži od procenta rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji. Primera radi, potrošačke cene u periodu 01-05.2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine veće su za 11,5%, dok je rast cena pojedinih osnovnih životnih namirnica iznosio i preko 30%.
3. U maju mesecu 2013. godine u Republici Srbiji 235.771 penzioner, iz kategorije zaposlenih, primio je penziju u iznosu najniže penzije (13.156,12 dinara) ili u iznosu manjem od najniže penzije, a što predstavlja 17,1% od ukupnog broja penzionera u Srbiji. U istom mesecu 806.552 penzionera ili 58,4% od ukupnog broja penzionera primilo je penziju u iznosu nižem od prosečne penzije u Republici (25.456,01 dinar).
4. Prema Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u 2014. godini, penzije će se usklađivati tako što će se u aprilu 2014. godine povećati za 0,5%, a u oktobru iste godine za 1%. Sa sigurnošću možemo reći da će u 2014. godini doći takođe do daljeg pogoršanja materijalnog položaja penzionera, imajući pored ostalog u vidu činjenicu da će rast potrošačkih cena i rast zarada, biti u znatno većem procentu od predviđenog rasta penzija.

USTAVNI SUD VRATIO PRAVO SINDIKATIMA DA ZASTUPAJU ZAPOSLENE NA SUDU

27.maj 2013.•9Opširnije

USTAVNI SUD je na 17. sednici, održanoj 23.05.2013. godine, utvrdio da odredbe člana 85. stav 1. u delu koji glasi: "koji mora da bude advokat" i stav 2. kao i odredbe čl. 494. do 505. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 72/11), nisu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. (predmet IUz-51/2012).
Na osnovu ovakve odluke Ustavnog suda, a kako stranke mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika, punomoćnik ne mora da bude advokat.
Iz ove odluke Ustavnog suda, proizilazi da predstavnik sindikata može zaposlenog da zastupa pred sudom.

SSSS TRAŽI ZAŠTITU ZA UZBUNJIVAČE

27.decembar 2012.•8Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije je, u pismu ministru pravde, zatražio zaštitu zaposlenih koji ukazuju na povredu propisa koja ugrožavaju javni interes.
Nikola Selaković, ministar
Predmet: Predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije u vezi izrade Zakona o zaštiti uzbunjivača
Poštovani,
Savez samostalnih sindikata Srbija, kao reprezentativna i najveća organizacija zaposlenih, već duže vreme se zalaže za zaštitu zaposlenih koji ukažu na povredu propisa koja ugrožavaju javni interes, popularno zvanih „duvačima u pištaljku“ odnosno uzbunjivačima.
U postupku istinske borbe protiv korupcije, smatramo da su „uzbunjivači“ jedna od ključnih ustanova koji mogu doprineti iskorenjivanju ove štetne pojave po društvo, imajući u vidu njihovo raspolaganje informacijama i podacima o nezakonitostima.
Međutim, smatramo da je u postupku borbe protiv korupcije ovim putem, ključna zaštita ove kategorija lica, odnosno da je ključna zaštita njihovih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada. Naša iskustva pokazuju da su zaposleni koji ukažu na povrede javnog interesa izloženi drastičnom kršenju njihovih prava iz radnog odnosa kao što je otkaz ugovora o radu, smanjivanje zarade, premeštaj na druge poslove... koji se odvija pod formom zakonitosti, što je, zapravo, zloupotreba prava, koja je, kao što znate, na žalost, u praksi teško dokaziva.
Podsetićemo Vas da je Savez samostalnih sindikata Srbije uputio sugestije na Nacrt Zakona o poslovnoj tajni, upravo zahtevajući da lica koja objave poslovnu tajnu, a koja predstavlja kršenje javnog interesa, moraju uživati zaštitu.
Naposletku, radi zaštite prava iz radnog odnosa ovih kategorija lica, a što je neopohodno u procesu smanjenja korupcije, kao jednog od bitno preduslova ka priključenju naše zemlje Evropskoj uniji, Savez samostalnih sindikata Srbije Vam upućuje poziv za saradnju u postupku izrade zakonskog teksta o uzbunjivačima, u smislu dostavljanja radne verzije zakona, poziva za učešće na javnim raspravama i druge aktivnosti kako bi se izradio što kvalitetniji zakonski tekst, a sve, na osnovu iskustva koje Savez samostalnih sindikata Srbije poseduje u zaštiti prava zaposlenih.

SSSS SE IZBORIO DA SE VRATI NAKNADA
U SLUČAJU POVREDE OD POSLA DO KUĆE

19.novembar.2012.•7Opširnije

Ustavni sud Srbije je doneo Odluku kojom je utvrdio neustavnost odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju i ponovo dao pravo na naknadu zaposlenima koji pretrpe povredu od posla do kuće kao da je u pitanju povreda na radu.
To je još jedna pobeda Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji je protiv te odredbe oštro reagovao i uputio zahtev Ustavnom sudu Srbije da poništi ovu odredbu Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, u članu 33. stav 5, iz avgusta prošle godine, bilo je ukinuto pravo zaposlenog da se u slučaju povrede na radu ili oboljenja koje nastane na putu od posla do kuće takva povreda ili oboljenje smatra povredom na radu ili profesionalno oboljenje.

SSSS TRAŽI UVOĐENJE RADNIH SUDOVA

15.novembar.2012.•6Opširnije

Povodom aktuelne reforme pravosuđa, Savez samostalnih sindikata Srbije je od Ministarstva pravde zatražio uvođenje radnih sudova u pravnom sistemu Srbije.
Klikom na opširnije u prilogu je moguće videti pismo upućeno ministru pravde.

VLADA RAZMATRA ZAHTEVE SSSS OKO
MAKSIMALNIH ZARADA

25.oktobar.2012.•5 Opširnije

Predsednik Vlade Srije Ivica Dačić izjavio je da vlada razmatra zahteve Saveza samostalnih sindikata Srbije povodom Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i da će u najkraćem roku pronaći rešenje kojim će biti zaštićeni radnici sa niskim primanjima.
Naš cilj jeste da se zaštite radnici i vlada će brzo usvojiti akt kojim će praktično biti izmenjen taj zakon i radnici neće biti oštećeni, rekao je Dačić.
Savez samostalnih sindikata Srbije je pozdravio nameru vlasti da ograniči iznos maksimalnih zarada u javnom sektoru, ali je upozorio da Zakon najviše pogađa zaposlene sa najnižim primanjima.
Jasna je namera predlagača Zakona da na neki način ujednači zarade za tipična radna mesta u javnom i državnom sektoru, ali je to učinjeno na način koji ne trpi ekonomsku logiku i donosi prave „lomove“ u isplati i obračunu zarada sa veoma malim finansijskim efektima.
Tako je ovim zakonom pogođeno oko 250.000 zaposlenih, među kojima je najviše onih koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove (spremačice, kafe kuvarice, obezbeđenje..).
Njegova primena dovela bi do umanjenja plata tih kategorija zaposlenih i do 40 odsto, a mnogima bi već oktobarska zarada bila smanjena na 18.443,96 dinara, što je manje od garantovane minimalne zarade.

ZAHVALJUJUĆI SSSS NA SUDU ZASTUPAJU
SINDIKALNI PREDSTAVNICI

25.oktobar.2012.•4 Opširnije

Radna grupa za izmenu Zakona o parničnom postupku, koju je formiralo Ministarstvo pravde, završila je rad na izmenama tog zakonskog teksta.
Prethodno, odmah po formiranju te grupe, Savez samostalnih sindikata Srbije uložio je sugestije, odnosno obrazloženo istakao argumente u prilog omogućavanja predstavnicima sindikata da zastupaju svoje članove na sudu u radnim sporovima.
To je doprinelo da bude izmenjen član 85 važećeg Zakona o parničnom postupku, koji propisuje da punomoćnik-zastupnik stranke koje nije pravno lice, dakle i zaposlenog, člana sindikata može biti svako poslovno sposobno lice, odnosno i predstavnik sindikata.
Radna verzija zakona se trenutno nalazi u fazi javne rasprave.

VAŽENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA
NAKON STATUSNE PROMENE

28.septembar.2012.•3 Opširnije

-Pravo evropske unije i neke nedoumice u praksi-

Apstrakt: Inteziviranje privrednih aktivnosti nakon društvenih promena od oktobra 2000. godine dovodi do porasta broja statusnih promena privrednih društava. Sa druge strane, interesi priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji naložili su da se uredi položaj zaposlenih u slučaju statusne promene. Međutim, neodgovarajuća primena direktiva Evropske unije otvara mnoge nedoumice u praksi. Zbog toga se i javlja potreba, da se u rešavanju tih nedoumice koriste izvorni tekstovi direktiva kao i praksa Evropskog suda pravde.

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH
PROTIV DRUŠTVENIH PREDUZEĆA

17.septembar.2012.•2 Opširnije

Zahvaljujući inicijativi Saveza samostalnih sindikata Srbije, Vlada Srbije donela je Uredbu kojom je produžila rok za prijavu potraživanja zaposlenih po presudama protiv društvenih preduzeća i preduzeća sa većinskim društvenim kapitalom.
Prvobitno doneta Uredba o evidentiranju dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa stupila je na snagu 5. aprila 2012. godine. Uredba je imala za cilj da, u skladu sa Odlukama Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, reguliše pitanja potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa protiv društvenih preduzeća ili privrednih društava sa većinskim društvenim kapitalom.
Rok za prijavu ovih potraživanja bio je predviđen za 6. avgust 2012. godine, odnosno četiri meseca nakon stupanja na snagu Uredbe.
S obzirom na veliki broj ovih potraživanja, u praksi se ovaj rok pokazao neadekvatnim, zbog čega je Savez samostalnih sindikata Srbije uputio zahtev Ministarstvu finansija i privrede da se rok za prijavu potraživanja produži.
Izmenom Uredbe, koja je stupila na snagu 8. septembra 2012. godine, produžen je rok za prijavu ovih potraživanja do 31. decembra 2012. godine.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

29.novembar.2011.•1 Opširnije

G-din, Mirko Cvetković, predsednik Vlade

PREDMET: Amandman na Predlog Zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama

Savez samostalnih sindikata Srbije, razmatrao je Predlog Zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama i stao je na stanovište da Vladi Republike Srbije predloži da utvrdi sledeći

A M A N D M A N

na Predlog zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama